Cihan Güngör | Bilişim Günlüğü

Microsoft

PowerShell ile IIS Add Application – Convert to Application

New-Item IIS:\Sites\Academics -physicalPath C:\inetpub\wwwroot\Default_Web_Site\Academics -type VirtualDirectory ConvertTo-WebApplication IIS:\Sites\Default_Web_Site\Academics Set-ItemProperty IIS:\sites\Default_Web_Site\Academics -name applicationPool -value Academics   Yukarıdaki PowerShell satırlarını *.Ps1 uzantısı ile kaydettikten sonra istediğimiz sunucu üzerinde “Windows PowerShell ISE” veya PowerShell command line ile çalıştırdığımızda otomatik olarak Add Application ayarlarını…

PowerShell ile IIS Application Pool Yaratma Script

Aşağıda paylaşmış olduğum PowerShell script’ni  “Windows PowerShell ISE” ile çalıştırabilirsiniz.   Import-Module WebAdministration New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa1” -Type AppPool New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa2” -Type AppPool New-Item -Path “IIS:\AppPools” -Name “Sayfa3” -Type AppPool # Kullanılacak .NET hangi sürüm olacak.…

Active Directory Domain Eklenen Bilgisayarların Farklı OU Yönlendirilmesi

Microsoft Active Directory ortamları ile çalışan bir çok arkaşımız bilecektir, domain’e dahil edilen bilgisayar hesapları default olarak Computers isimli container’i altına oluşturulur. Bilindiği üzere Computers container’ına herhangi bir group policesi uygulayamayız. Bu sebeple computer objesine bir group police uygulamak istiyorsak buraya düşen computer objesini alıp group…

Windows 10’u Wifi-Hotspot’a Dönüştürme

  Bilgisayarımızın internet bağlantısını kablo ile yapıyorsak, bağlantımızı diğer Bilgisayarlara veya cihazlara paylaşma ihtiyacı oluşabilir. Bu ihtiyacı birkaç komut satırı komutuyla Windows 10’lu masaüstü Bilgisayarınızı veya Laptop’unuzu Wifi-Hotspot’a dönüştürebiliriz. Windows 10’da Wifi-Hotspot olarak yapılacak ayarlamaları aşağıda anlatıyorum Komut İstemi ekranını…