Cihan Güngör | Bilişim Günlüğü

PowerShell ile IIS Add Application – Convert to Application

New-Item IIS:\Sites\Academics -physicalPath C:\inetpub\wwwroot\Default_Web_Site\Academics -type VirtualDirectory

ConvertTo-WebApplication IIS:\Sites\Default_Web_Site\Academics

Set-ItemProperty IIS:\sites\Default_Web_Site\Academics -name applicationPool -value Academics

 

Yukarıdaki PowerShell satırlarını *.Ps1 uzantısı ile kaydettikten sonra istediğimiz

sunucu üzerinde “Windows PowerShell ISE” veya PowerShell command line ile çalıştırdığımızda otomatik olarak

Add Application ayarlarını yapacaktır.

Yukarıdaki satırlar istenildiği kadar arttırılabilir..

Ekran Alıntısı

Comments

comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir