Cihan Güngör | Bilişim Günlüğü

powershell ile add application

PowerShell ile IIS Add Application – Convert to Application

New-Item IIS:\Sites\Academics -physicalPath C:\inetpub\wwwroot\Default_Web_Site\Academics -type VirtualDirectory ConvertTo-WebApplication IIS:\Sites\Default_Web_Site\Academics Set-ItemProperty IIS:\sites\Default_Web_Site\Academics -name applicationPool -value Academics   Yukarıdaki PowerShell satırlarını *.Ps1 uzantısı ile kaydettikten sonra istediğimiz sunucu üzerinde “Windows PowerShell ISE” veya PowerShell command line ile çalıştırdığımızda otomatik olarak Add Application ayarlarını…